Menu Đóng

Van cầu thân đồng mặt bích JIS 5K

Van cầu là một loại van được thiết kế với chức năng điều chỉnh dòng chảy trong đường ống.

Van cầu được sử dụng để kiểm soát hoặc ngăn chặn dòng chảy của chất lỏng hoặc khí qua một đường ống.

Van cầu có nhiều loại như van cầu hơi, van cầu yên ngựa, van cầu chữ ngã, những tên gọi này thường là hình dạng bên ngoài của van, nhưng bản chất vẫn là van cầu.

Van được thiết kế với hai kiểu kết nối chủ yếu là kiểu nối ren và kiểu kết nối mặt bích.

Ứng dụng của van cầu:

Ứng dụng phổ biến của van cầu là dùng để kiểm soát dòng lưu lượng nước tiêu chuẩn.

Khi xoay tay, đĩa sẽ được hạ xuống hoặc nâng lên, khi đĩa được hạ xuống hoàn toàn, nguồn cấp lưu lượng sẽ tắt.

Khi đĩa được nâng lên hoàn toàn, lưu lượng van sẽ được mở ở một mức tối đa.

Van được ứng dụng trong các hệ thống nước làm mát, nơi lưu lượng cần được điều chỉnh.

Các hệ thống dầu nhiên liệu có lưu lượng được điều chỉnh và độ kín nước là rất quan trọng.

Dùng cho hệ hơi và hệ đường ống nước cần độ đóng kín và an toàn là những điểm quan tâm chính.

Dùng cho cấp nước, thực phẩm, hóa học, hệ thống thoát nước và chiết xuất không khí ngưng tụ.

Nắp nồi hơi, ống thoát nước, lỗ thông hơi chính và cống rãnh thoát nước, hệ dầu nhờn tuabin.

Thông tin về van cầu thân đồng nối bích JIS 5K:

Van được chế tạo với phần thân bằng đồng.

Kết nối với các hệ thống bằng mặt bích JIS 5K.

Kiểu điều khiển, tay quay.

Van được ứng dụng rộng rãi trong tàu biển vì các tính chất của đồng.

Hình ảnh của van cầu thân đồng: