Menu Đóng

Van bi điều khiển khí nén dạng ON/OFF

Van bi điều khiển bằng khí nén dạng ON/OFF là loại van bi có gắn thêm thiết bị đóng mở bằng khí nén. Van điều khiển bằng khí nén thường có 2 loại là loại ON/OFF và dạng điều khiển tuyến tính.

Cả hai loại trên đều được công ty chúng tôi cung cấp trên toàn lãnh thổ VIệt Nam

Dưới đây là hình ảnh van bi khí nén dạng ON/OFF