Menu Đóng

Tìm hiểu tầm quan trọng của đồng hồ nước

Đồng hồ nước là gi ?

Đồng hồ đo nước tên tiếng anh là water meter,  ở nhiều nước phát triển, đồng hồ nước được sử dụng để đo lượng nước sử dụng cho các khu nhà ở và thương mại được cung cấp nước bằng hệ thống cấp nước công cộng. Đồng hồ đo nước cũng có thể được sử dụng ở nguồn nước, nước thải, hoặc trong toàn bộ hệ thống nước để xác định lưu lượng thông qua một phần cụ thể của hệ thống.

Tầm quan trọng của đồng hồ nước

Trong hầu hết các dòng chảy mét nước trên thế giới đo lường trong mét khối (m3) hoặc lít nhưng ở Mỹ và một số nước mét nước khác được hiệu chuẩn theo feet khối (ft.3) hoặc gallon Mỹ trên một đăng ký cơ khí hoặc điện tử. Một số thanh ghi điện tử có thể hiển thị tốc độ dòng chảy bên cạnh tổng số sử dụng.

Các loại đồng hồ nước thông dụng

Có nhiều loại đồng hồ đo lưu lượng nước và chúng thường được lựa chọn phụ thuộc vào phương pháp đo lưu lượng, loại người sử dụng cuối, tốc độ dòng chảy yêu cầu, và yêu cầu độ chính xác