Menu Đóng

Nhiệt kế SIKA thân kim loại mạ đồng

Nhiệt kế SIKA thân kim loại mạ đồng dạng góc chuyên dùng trong công nghiệp

  • Nominal size: 200 mm
  • Thermometer type: Straight, Angle 90°
  • Display ranges: -30…50 °C to 0…600 °C
  • Immersion tube length: 63, 100, 160, 250 mm

Hình ảnh nhiệt kế Sika công nghiệp