Menu Đóng

Công tắc áp suất Auto Reset Hezhou HLP

Công tắc áp suất Hezhou HLP được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, hệ thống lạnh công nghiệp để bảo vệ áp suất cao, áp suất thấp của hệ thống. Công tắc áp suất Hezhou HLP có thể sử dụng cho hệ thống nước, gas lạnh freon, NH3 … Công tắc áp suất Hezhou HLP hay còn gọi là rơ le áp suất Hezhou, relay áp suất hezhou, relay hezhou.

Công tắc áp suất Hezhou HLP 502 – 2bar

 • – Model: HLP 502
 • – Dãy điều chỉnh áp suất: -0.5 ~ 2 bar.
 • – Dãy chênh lệch áp suất: 0.2 ~ 0.7 bar
 • – Áp suất làm việc lớn nhất: 16.5 bar
 • – Dãy nhiệt độ làm việc: -10 – 1000C
 • – Kiểu kết nối: ren
 • – Kiểu Reset: automatic
 • – Tín hiệu áp suất: SPST (Single Pole Single Throw)
 • – Đường kính ống kết nối: 6
 • – Kiểu lắp đặt: Gắn trên miếng kim loại đi kèm với công tắc áp suất.
 • – Trọng lượng: 0.35 kg
 • – Xuất xứ: Italia

Công tắc áp suất Hezhou HLP 503 – 3bar

 • – Model: HLP 503
 • – Dãy điều chỉnh áp suất: -0.5 ~ 3 bar.
 • – Dãy chênh lệch áp suất: 0.35 ~ 1.5 bar
 • – Áp suất làm việc lớn nhất: 16.5 bar
 • – Dãy nhiệt độ làm việc: -10 – 1000C
 • – Kiểu kết nối: ren
 • – Kiểu Reset: automatic (auto reset)
 • – Tín hiệu áp suất: SPST (Single Pole Single Throw)
 • – Đường kính ống kết nối: 6
 • – Kiểu lắp đặt: Gắn trên miếng kim loại đi kèm với công tắc áp suất.
 • – Trọng lượng: 0.35 kg
 • – Xuất xứ: Italia

Công tắc áp suất Hezhou HLP 506 – 6bar

 • – Model: HLP 506
 • – Dãy điều chỉnh áp suất: -0.5 ~ 6 bar.
 • – Dãy chênh lệch áp suất: 0.6 ~ 4 bar
 • – Áp suất làm việc lớn nhất: 16.5 bar
 • – Dãy nhiệt độ làm việc: -10 – 1000C
 • – Kiểu kết nối: ren
 • – Kiểu Reset: automatic (auto reset)
 • – Tín hiệu áp suất: SPST (Single Pole Single Throw)
 • – Đường kính ống kết nối: 6
 • – Kiểu lắp đặt: Gắn trên miếng kim loại đi kèm với công tắc áp suất.
 • – Trọng lượng: 0.35 kg
 • – Xuất xứ: Italia

Công tắc áp suất Hezhou HLP 510 – 10bar

 • – Model: HLP 510
 • – Dãy điều chỉnh áp suất: 1 ~ 10 bar.
 • – Dãy chênh lệch áp suất: 1 ~ 3 bar
 • – Áp suất làm việc lớn nhất: 16.5 bar
 • – Dãy nhiệt độ làm việc: -10 – 1000C
 • – Kiểu kết nối: ren
 • – Kiểu Reset: automatic (auto reset)
 • – Tín hiệu áp suất: SPST (Single Pole Single Throw)
 • – Đường kính ống kết nối: 6
 • – Kiểu lắp đặt: Gắn trên miếng kim loại đi kèm với công tắc áp suất.
 • – Trọng lượng: 0.35 kg
 • – Xuất xứ: Italia

Công tắc áp suất Hezhou HLP 516 – 16bar

 • – Model: HLP 516
 • – Dãy điều chỉnh áp suất: 5 ~ 16 bar.
 • – Dãy chênh lệch áp suất: 2 ~ 5 bar
 • – Áp suất làm việc lớn nhất: 33 bar
 • – Dãy nhiệt độ làm việc: -10 – 1000C
 • – Kiểu kết nối: ren
 • – Kiểu Reset: automatic (auto reset)
 • – Tín hiệu áp suất: SPST (Single Pole Single Throw)
 • – Đường kính ống kết nối: 6
 • – Kiểu lắp đặt: Gắn trên miếng kim loại đi kèm với công tắc áp suất.
 • – Trọng lượng: 0.35 kg
 • – Xuất xứ: Italia

Công tắc áp suất Hezhou HLP 520 – 20bar

 • – Model: HLP 520
 • – Dãy điều chỉnh áp suất: 5 ~ 20bar.
 • – Dãy chênh lệch áp suất: 2 ~ 5 bar
 • – Áp suất làm việc lớn nhất: 33 bar
 • – Dãy nhiệt độ làm việc: -10 – 1000C
 • – Kiểu kết nối: ren
 • – Kiểu Reset: automatic (auto reset)
 • – Tín hiệu áp suất: SPST (Single Pole Single Throw)
 • – Đường kính ống kết nối: 6
 • – Kiểu lắp đặt: Gắn trên miếng kim loại đi kèm với công tắc áp suất.
 • – Trọng lượng: 0.35 kg
 • – Xuất xứ: Italia

Công tắc áp suất Hezhou HLP 530 – 30bar

 • – Model: HLP 530
 • – Dãy điều chỉnh áp suất: 8 ~ 30bar.
 • – Dãy chênh lệch áp suất: 2 ~ 5 bar
 • – Áp suất làm việc lớn nhất: 33 bar
 • – Dãy nhiệt độ làm việc: -10 – 1000C
 • – Kiểu kết nối: ren
 • – Kiểu Reset: automatic (auto reset)
 • – Tín hiệu áp suất: SPST (Single Pole Single Throw)
 • – Đường kính ống kết nối: 6
 • – Kiểu lắp đặt: Gắn trên miếng kim loại đi kèm với công tắc áp suất.
 • – Trọng lượng: 0.35 kg
 • – Xuất xứ: Italia

Công tắc áp suất Hezhou HLP 530D – 30bar

 • – Model: HLP 530D
 • – Dãy điều chỉnh áp suất: 5 ~ 30bar.
 • – Dãy chênh lệch áp suất: 2 ~ 5 bar
 • – Áp suất làm việc lớn nhất: 33 bar
 • – Dãy nhiệt độ làm việc: -10 – 1000C
 • – Kiểu kết nối: ren
 • – Kiểu Reset: automatic (auto reset)
 • – Tín hiệu áp suất: SPST (Single Pole Single Throw)
 • – Đường kính ống kết nối: 6
 • – Kiểu lắp đặt: Gắn trên miếng kim loại đi kèm với công tắc áp suất.
 • – Trọng lượng: 0.35 kg
 • – Xuất xứ: Italia